Навигација

Др Милица Дробац
доцент

Наставник - II-4
Филозофски факултет
Ужа научна/умјетничка областПедагошка и школска психологија
Датум избора у звање 27. новембар 2014.

Предмети

Филозофски факултет

УУППФЗФУУППФЗФ - Увод у педагошку психологију
ПС2-ПДИКПС2-ПДИК - Психологија даровитости и креативности
ПДИКФЗФПДИКФЗФ - Психологија даровитости и креативности
ПСИФЗФ-И1ПСИФЗФ-И1 - Психологија
УУПП-ПД1УУПП-ПД1 - Увод у педагошку психологију
ПП124-07ПП124-07 - Увод у педагошку психологију (Педагошка психологија 1)
ПВ-2-ПУИСППВ-2-ПУИСП - Психологија учења и стваралаштва предшколског дјетета
ПС2-ПС11ОПС2-ПС11О - Психологија способности
ПС2-ШПП12ОПС2-ШПП12О - Школска психологија са практикумом
ПСИФЗФПСИФЗФ - Психологија наставе и учења

Академија умјетности

ЛУПС2ЛУПС2 - Психологија стваралаштва 2
13ДПС113ДПС1 - Психологија стваралаштва 1
ЛУПС1ЛУПС1 - Психологија стваралаштва 1

Филолошки факултет

09ЊПСИХ09ЊПСИХ - Психологија
09ФПСИХ09ФПСИХ - Психологија
13ИПСИХ13ИПСИХ - Психологија

Библиографија

Радови у часописима

  Квалитет универзитетске натаве и способност апстаркног мишљења

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2016
  АуториМаргарета Скопљак, Ивана Зечевић и Милица Дробац-Ступар
  Страна од81
  Страна до94

  Знања и вјештине у наставним програмима за млађи школски узраст

  ЧасописINOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Година2014
  АуториИвана Зечевић, Бране Микановић, Александра Хаџић-Крнетић и Милица Дробац-Ступар
  Број2
  Страна од84
  Страна до94

Радови са скупова

  Univerzitetska nastava i kritičko mišljenje studenata

  Научни скупBanjalučki novembarski susreti – Kritičko mišljenje – faktor razvoja nauke i društva
  Година2015
  АуториИвана Зечевић, Маргарета Скопљак и Милица Дробац-Ступар

  Примјена Блумове таксономије у анализи исхода образовања за основну школу

  Научни скупДани примењене психологије
  ПубликацијаИНДИВИДУАЛНЕ РАЗЛИКЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И РАД, Тематски зборник радова
  Година2014
  АуториАлександра Хаџић-Крнетић, Милица Дробац-Ступар, Ивана Зечевић и Бране Микановић
  Страна од93
  Страна до103

  Знања и вјештине у наставним програмима за старији школски узраст

  Научни скупНаучни скуп: Бањалучки новембарски сусрети – Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Филозофски факултет, Бања Лука
  ПубликацијаНаучни скуп: Бањалучки новембарски сусрети – Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Филозофски факултет, Бања Лукa
  Година2013
  АуториИвана Зечевић, Бране Микановић, Милица Дробац-Ступар и Александра Хаџић

  Стилови учења код интелектуално даровитих ученика

  Научни скупПсихолошка истраживања учења и понашања
  ПубликацијаПсихолошка истраживања и понашања
  Година2012
  АуториМилица Дробац
  Страна од25
  Страна до36

  Мудрост у школи, мудрије друштво – теоријски приказ WISC модела за развој даровитости

  Научни скупДруштво знања и личност: путеви и странпутице (де)хуманизације
  ПубликацијаДруштво знања и личности: путеви и странпутице (де)хуманизације
  Година2012
  АуториМилица Дробац
  Страна од453
  Страна до464

  Испитивање односа субдимензија перфекционизма и интелектуалне даровитости

  Научни скупНаучна и духовна утемељеност друштвених реформи
  ПубликацијаНаучна и духовна утемељеност друштвених реформи
  Година2009
  АуториМилица Дробац-Ступар
  Страна од363
  Страна до384

  Локус контроле у обликовању агресивног понашања

  Научни скупКултура и образовање
  ПубликацијаКултура и образовање, Књига 7, Том II
  Година2006
  АуториМилица Дробац-Ступар и Ђорђе Чекрлија

  Религиозност, социо – демогрфске карактеристике и беспомоћност адолесцената

  Научни скупПсихосоцијални аспекти друштвене транзиције у Србији
  ПубликацијаПсихосоцијални аспекти друштвене транзиције у Србији
  Година2005
  АуториСрђан Душанић и Милица Дробац-Ступар

  ODNOS SPONTANIH I NAUČNIH POJMOVA U DRUGOM I ČETVRTOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

  Научни скупNaučni skup Filozofskog fakulteta: Tradicija i savremenost. Banja Luka, 4-6. novembra 2004.
  ПубликацијаTradicija i savremenost: Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 4-6. novembar 2004). Knjiga 5; Tom I.
  Година2004
  АуториАлександра Хаџић-Крнетић, Ivana Zečević и Milica Drobac-Stupar
  Страна од1001
  Страна до1031

  Трајање доживљаја рата код младих

  Научни скупЈединство наука данас
  ПубликацијаЈединство наука данас. Књига 4. Том II
  Година2003
  АуториМилица Дробац
  Страна од339
  Страна до363

Остали радови

  Analiza Nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Srpskoj

  Problemi i potrebe mladih grada Banja Luka

  Токсикоманије и млади града Бања Луке - сондажно истраживање

  Млади и токсикоманије