Навигација

доц. др Жељка Шајин
доцент

Наставник - II-4
Филозофски факултет
Ужа научна/умјетничка областОпшта историја
Датум избора у звање 4. мај 2015.

Предмети

Филозофски факултет

ИС111-16ИС111-16 - Историја Древног Истока
СГХ-16СГХ-16 - Историја Старе Грчке и Хеленизма
КИСГ-16КИСГ-16 - Културна историја Старе Грчке
ИАР112-16ИАР112-16 - Историја Античког Рима
АР112АР112 - Антички Рим
КИАР-16КИАР-16 - Културна историја Античког Рима
ИС111ИС111 - Историја старог Истока
ИГ111ИГ111 - Историјска географија (општа)
АГ111АГ111 - Античка Грчка и Хеленизам
ИСТ-2-ПБПРЦИСТ-2-ПБПРЦ - Подунавске и балканске провинције Римског Царства
ИСТ-2-ИДКСРИСТ-2-ИДКСР - Институционална, друштвена и културна историја старог Рима
ИСТ-2-АЕИСТ-2-АЕ - Античка епиграфика