Навигација

Јелена Божић

Референт за студије другог и трећег циклуса - II-15
Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ИГЕОИГЕО - Инжењерска геодезија (к,с)
ТГМ2ТГМ2 - Технике геодетских мјерења 2
ПНИГПНИГ - Практична настава из инжењерске геодезије
ИГ3ИГ3 - Инжењерска геодезија 3
ГИНГИН - Геодезија у индустрији
ИГ2ИГ2 - Инжењерска геодезија 2
ПНГПНГ - Практична настава из геодезије
КОМКОМ - Комасација
УЗТУЗТ - Уређење земљишне територије
ДА-2ДА-2 - Деформациона анализа - 2
КН1КН1 - Катастар непокретности 1
УПГУПГ - Управљање пројектима у геодезији
ИГ1ИГ1 - Инжењерска геодезија 1
ПВНПВН - Процјена вриједности непокретности
МПГМПГ - Методологија пројектовања у геодезији
ПНГППНГП - Практична настава из геодетског премјера
ДА-1ДА-1 - Деформациона анализа инжењерских објеката

Библиографија

Остали радови

    Библиографија 2000-2005

    Година2005
    АуториДрагољуб Мирјанић, Р. Грујић, Љиљана Шево, Јелена Божић, Р. Краварушић, Милорад Божић, М. Ђуђуровић, М. Калушевић, Миле Дардић, Миле Дмичић, Владимир Јовановић, Зоран Кукрић, Игор Симановић, Предраг Милетић и Петар Павловић