Навигација

Бранка Галић

Референт за студентска питања - II-22
Медицински факултет
051/234-100

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

АК1АК1 - Архитектонске конструкције 1
АК2АК2 - Архитектонске конструкције 2
АК4АК4 - Архитектонске конструкције 4
АК3АК3 - Архитектонске конструкције 3