Навигација

Зорица Галић

Технички секретар - II-25
Медицински факултет
051/234-100

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

КИ3КИ3 - Конструктерско инжењерство 3
ГМ1ГМ1 - Грађевински материјали 1
ГМ2ГМ2 - Грађевински материјали 2
БК1БК1 - Бетонске конструкције 1 (к)
ПСМСПСМС - Примјена савремених материјала код саобраћајница (с)
ГМ1-5ГМ1-5 - Грађевински материјали 1 (5 б)
МАТАМАТА - Материјали у архитектури
ГМ2-5ГМ2-5 - Грађевински материјали 2 (5б)