Навигација

Жељко Смиљанић

Кућни мајстор - II-32
Медицински факултет
051/234-100

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ТМ1ТМ1 - Техничка механика 1
МДКМДК - Металне и дрвене конструкције
ОМ1ОМ1 - Отпорност материјала 1
МОММОМ - Механика и отпорност материјала
ОМ2ОМ2 - Отпорност материјала 2