Навигација

Рада Вујанушић

Спремачица - II-37
Медицински факултет
051/234-100

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ПНПН - Пројектовање и надзор
УПУП - Управљање пројектима (к, с, х)
ИЕКИЕК - Инжењерска економија
ПИГЕПИГЕ - Просторна и градитељска економика