Навигација

Весна Деспот

Референт за студије другог и трећег циклуса - II-15
Пољопривредни факултет

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

КВКВ - Квалитет воде (х)
КХКХ - Комунална хидротехника (х)
ОХИОХИ - Одржавање хидротехничке инфраструктуре (х)
ХИ1ХИ1 - Хидраулика 1
МФМФ - Механика флуида
ХИ2ХИ2 - Хидраулика 2 (х)