Навигација

Десанка Љубичић

Технички секретар - II-25
Пољопривредни факултет

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ПУТПУТ - Путеви
ЖЕЉЖЕЉ - Жељезнице
ПППП - Пројектовање путева (с)
ГСЖГСЖ - Горњи строј жељезница (с)
ДССДСС - Доњи строј саобраћајница (с)
ГСГС - Градске саобраћајнице (с)
ПЖПЖ - Пројектовање жељезница (с)