Навигација

Сања Карајлић

Лаборант - II-28
Природно-математички факултет

Библиографија

Остали радови

    Aнтимикробна активност аутохтоних врста Basidiomycotina, Министарство науке и технологије Републике Српске

    Procjena prirodnih potencijala opština jugozapadnog dijela Republike Srpske sa posebnim osvrtom na vodene ekosisteme

Пројекти

Компаративна истраживања хематологије аутохтоних врста риба и квалитета воде

Истраживања у оквиру овог пројекта имају за задатак да установе дистрибуцију, бројност те одабране морфометријске и физиолошке (хематолошке) параметре већег броја аутохтоних и ендемичних врста риба из водотока на подручју Републике Српске. Такође, паралелено са поменутим истраживањима везаним за ихтиофауну вршиће се и анализа квалитета воде одабраних водотока на бази физичко-хемијских и микробиолошких параметара.

Број пројекта0830912
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
РуководилацДр Радослав Декић
Пројектни тимБранка Билбија
Мр Милица Лукач
Др Нина Јањић
Др Свјетлана Лолић
Мр Маја Манојловић
Сања Карајлић
Др Александар Иванц
Др Живојин Ерић
Мр Јасна Фришчић
Драгана Декић
Др Драгојла Голуб
ФинансијерМинистарство науке и технологије Републике Српске
Почетак реализације01.06.2016.
Завршетак пројекта01.05.2017.
Вриједност пројекта10900.0 БАМ

Физиолошки ефекти хроничне конзумације газираних, енергетских и алкохолних напитака код WISTAR пацова

Студија ће истражити ефекат газираних, енергетских и алкохолних пића на физиолошки статус Wistar пацова, ради утврђивљња посљедица на људски организам. Како данашња омладина конзумира огромне количине газираних, енергетских и алкохолних напитака, често истовремено, неопходно је провести додатне студије компаративног дејства, прво утицај на екпсерименталне животиње, а потом и прикупљањем података (анонимне анкете, здравствени прегледи и праћење стања...) адолесцентог дијела популације...

Број пројекта0830910
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
РуководилацДр Свјетлана Лолић
Пројектни тимДр Александра Ђери
Мр Јасна Фришчић
Мр Маја Манојловић
Др Радослав Декић
Сања Карајлић
Др Милица Балабан
Мр Југослав Ђери
ФинансијерМинистарство науке и технологије Републике Српске
Почетак реализације01.05.2016.
Завршетак пројекта01.04.2017.
Вриједност пројекта10300.0 БАМ