Навигација

Др Перица Мацура
редовни професор

Наставник - II-4
Економски факултет
Ужа научна/умјетничка областМаркетинг
Датум избора у звање 25. новембар 2010.

Предмети

Економски факултет

2ГМ2ГМ - Глобални маркетинг
1ИТ1ИТ - Истраживање тржишта
2И14ПММА2И14ПММА - Међународни маркетинг
1ММАРК1ММАРК - Међународни маркетинг
1УПМАРК1УПМАРК - Управљање маркетингом
1МАРК1МАРК - Маркетинг
О14МАРО14МАР - Маркетинг
2О14МММА2О14МММА - Међународни маркетинг
2О14ППМА2О14ППМА - Предузетнички маркетинг

Факултет физичког васпитања и спорта

1ССМПРуС1ССМПРуС - ПР у спорту
1ССМПКС1ССМПКС - Пословно комуницирање у спорту
1НКОМ1НКОМ - Комуникологија
1ССММС1ССММС - Маркетинг у спорту

Шумарски факултет

ОШ07МАРКОШ07МАРК - Основи маркетинга у шумарству
МШ13МАРКМШ13МАРК - Маркетинг у шумарству
ОШ13МАРКОШ13МАРК - Основи маркетинга у шумарству
МШ10МРКШМШ10МРКШ - Маркетинг у шумарству
МШ10МАРКМШ10МАРК - Еколошки маркетинг