Навигација

Др Игор Тодоровић
доцент

Наставник - II-4
Економски факултет
Ужа научна/умјетничка областМенаџмент
Датум избора у звање 17. јул 2012.

Предмети

Економски факултет

1МЕН1МЕН - Менаџмент
2О14ПКУП2О14ПКУП - Корпоративно управљање
2И14МКУП2И14МКУП - Корпоративно управљање
1МЕНК1МЕНК - Менаџмент квалитета

Факултет физичког васпитања и спорта

1ССМКС1ССМКС - Квалитет у спорту
1ССММСОД1ССММСОД - Менаџмент спортских објеката и догађаја

Библиографија

Радови у часописима

  The Impact of a Going-Concern Audit Opinion on Board of Directors

  ЧасописEuropean Journal of Economics and Management
  Година2016
  АуториИгор Тодоровић и Јелена Пољашевић
  Волумен3
  Број1 -Special Issue
  Страна од94
  Страна до103

  Anaysis of Performance of State Owned Enterprices – Comperasson anaysis of the Repblic of Slovenia and Bosnia and Herzegovina

  ЧасописEuropean Journal of Economics and Management
  Година2015
  АуториИгор Тодоровић и Мојца Дух
  Волумен2
  Број1
  Страна од-
  Страна до-

  ODRŽIVI RAZVOJ PREDUZEĆA U FUNKCIJI EKONOMSKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE

  ЧасописFINANCING
  Година2013
  АуториСиниша Ракита и Игор Тодоровић
  Волумен4
  Број3
  Страна од29
  Страна до37

  Transparentnost u korporativnom upravljanju

  ЧасописACTA ECONOMICA
  Година2013
  АуториЗдравко Тодоровић, Саша Бунић и Игор Тодоровић
  Волумен19
  Страна од9
  Страна до42

  Impact of Corporate Governance on Performance of Companies

  ЧасописMontenegrin Journal of Economics
  Година2013
  АуториИгор Тодоровић
  Волумен9
  Број2
  Страна од47
  Страна до53

  International aid and principal-agent relationship: evidence from BiH

  ЧасописMontenegrin Journal of Economics
  Година2013
  АуториГоран Достић, Zdravko Todorović и Игор Тодоровић
  Волумен9
  Број1
  Страна од115
  Страна до126

  КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ И ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

  ЧасописНОВИ ЕКОНОМИСТ Часопис за економску теорију и праксу
  Година2012
  АуториZdravko Todorović и Игор Тодоровић
  Волумен11
  Страна од65
  Страна до68

  Compliance with modern legislation of corporate governance and its implementation in companies

  ЧасописMontenegrin Journal of Economics
  Година2012
  АуториZdravko Todorović и Игор Тодоровић
  Волумен8
  Број2
  Страна од309
  Страна до318

  Teoretski i praktini uticaj klasične škole strategijskog menadžmenta na uspješnost preduzeća

  ЧасописACTA ECONOMICA
  Година2009
  АуториИгор Тодоровић
  Број11
  Страна од167
  Страна до188

  Analiza cijene akcija

  ЧасописФинрар
  Година2006
  АуториИгор Тодоровић
  Број10
  Страна од64
  Страна до69

Радови са скупова

  Породичне фирме као фактор развоја економије

  Научни скупДевети међународни симпозијум о корпоративном управљању - мале економије и нове парадигме економског раста
  Година2015
  АуториЗдравко Тодоровић и Игор Тодоровић
  Страна од235
  Страна до244

  Analysis of Performance of State Owned Electric Utilities Before Electricity Market Liberalisation in Bosnia and Herzegovina

  Научни скуп3nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship
  Година2015
  АуториИгор Тодоровић и Дарко Милуновић

  Poboljšanje korporativnog upravljanja u preduzećima u državnom vlasništvu

  Научни скупSavez Računovođa i revizora RS, Drugi simpozijum - Korporativno upravljanje kao determinanta konkurentske sposobnosti preduzeća
  Година2015
  АуториИгор Тодоровић и Здравко Тодоровић
  Страна од175
  Страна до195

  Women on Corporate Boards - Case of the Companies Listed on the Banja Luka Stock Exchange

  Научни скупFirst Annual Conference of the Global Corporate Governance Institute: International CSR, Sustainability, Ethics & Governance
  Година2014
  АуториИгор Тодоровић

  Gender Balance on Corporate Boards – Analysis of Bosnia and Herzegovina

  Научни скуп2nd International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship
  Година2014
  АуториИгор Тодоровић

  Effects of Ownership Structure on Corporate Governance

  Научни скуп1st International Organizational,Financial, Ethical and Legal Issues of Corporate Governance
  Година2013
  АуториИгор Тодоровић

  Measurement and implementation of corporate governance in public sector

  Научни скуп18th International Scientific Conference SM2013: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management
  Година2013
  АуториИгор Тодоровић и Здравко Тодоровић

  Рентабилност пословања и корпоративно управљање у јавним предузећима

  Научни скуп7. међународни симпозијума о корпоративном управљању – Примјена стратегија, политика и модела корпоративног управљања до превладавања кризе
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2012
  АуториZdravko Todorović, Igor Todorović и Матеа Златковић
  Страна од165
  Страна до192

  Uticaj održivog razvoja na uspješnost poslovanja preduzeća u Republici Srpskoj

  Научни скупTehnološke inovacije – generator privrednog razvoja
  Година2012
  АуториИгор Тодоровић и Синиша Ракита

  Ekonomski razvoj i upravljanje prirodnim resursima

  Научни скупXIX naučni skupTehnologija, kultura i razvoj
  Година2012
  АуториИгор Тодоровић и Здравко Тодоровић

  State оf Implementation оf Corporative Governance Principles in Companies in the Republic оf Srpska

  Научни скупEngineering Management and Competitiveness (EMC2011)
  ПубликацијаEngineering Management and Competitiveness (EMC2011) - Proceedings
  Година2011
  АуториИгор Тодоровић, Бранка Золак-Пољашевић и Синиша Ракита
  Страна од287
  Страна до293

  Анализа стања одрживог развоја у предузећима у Републици Српској с аспекта примјене међународне регулативе

  Научни скупМајска конференција о стратегијском менаџменту
  ПубликацијаМајска конференција о стратегијском менаџменту - зборник радова
  Година2011
  АуториСиниша Ракита, Игор Тодоровић и Бранка Золак-Пољашевић
  Страна од628
  Страна до638

  Corporate governance based on knowledge as a factor of development companies

  Научни скуп18th Conference Technology, Culture and Development - Western Balkan on the road to the European Union
  Година2011
  АуториИгор Тодоровић и Здравко Тодоровић

  Korporativno upravljanje i rentabilnost preduzeća

  Научни скупŠesti međunarodni simpozijum „Korporativno upravljanje-motor ili olovne noge razvoja“, Savez Računovođa i revizora RS
  Година2011
  АуториИгор Тодоровић и Здравко Тодоровић

  Influence of level of implementation of corporate governance on performance of companies in the Republic of Srpska

  Научни скупInternational Management Conference 2011
  Година2011
  АуториИгор Тодоровић

  Corporate governance and economic crisis

  Научни скупFirst International Scientific Conference-Crisis of Transition and Transition of Crisis
  ПубликацијаProceedings
  Година2011
  АуториИгор Тодоровић и Матеа Златковић

  Примјена корпоративне друштвене одговорности посматрано са аспекта заштите животне средине

  Научни скупТехнолошке иновације - генератор привредног развоја
  ПубликацијаТехнолошке иновације - генератор привредног развоја - зборник радова
  Година2010
  АуториБранка Золак-Пољашевић, Игор Тодоровић и Синиша Ракита
  Страна од125
  Страна до139

  Poboljšanje strategijskog upravljanja na osnovu principa korporativne društvene odgovornost

  Научни скупXV internacionalni naučni skup Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu
  Година2010
  АуториИгор Тодоровић и Здравко Тодоровић

  Mjerenje performansi strategijskog menadžmenta u preduzećima u Republici Srpskoj

  Научни скупXIV internacionalni naučni skup Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu
  Година2009
  АуториИгор Тодоровић и Здравко Тодоровић

  Uticaj klasične škole strategijskog menadžmenta na uspješnost akcionarskih preduzeća u RS

  Научни скупTehnološke inovacije – generator privrednog razvoja,
  Година2008
  АуториИгор Тодоровић и Здравко Тодоровић

  Korporativno upravljanje u RS – stanje i perspektive

  Научни скупTehnološke inovacije – generator privrednog razvoja
  Година2008
  АуториИгор Тодоровић и Здравко Тодоровић

  Uticaj zakona o privrednim društvima RS na kvalitet korporativnog upravljanja

  Научни скупSavez Računovođa i revizora RS, Treći simpozijum – U susret zakonu o privrednim društvima u RS
  Година2008
  АуториИгор Тодоровић и Здравко Тодоровић
  Страна од145
  Страна до167

Остали радови

  Erasmus+ KA1 (2015-2017)

  Година2016
  АуториИгор Тодоровић

  Priprema prijedloga projekta za poziv H2020-YOUNG-SOCIETY pod nazivom “Balkan Youth: between Social and Value Change”

  Година2016
  АуториИгор Тодоровић

  Praksa transparentnosti i objavljivanje informaija u listiranim preduzećima iz Bosne i Hercegovine i Slovenije

  Година2016
  АуториИгор Тодоровић

  Priprema prijdloga projekta za poziv H2020-TWINN-2015

  Година2015
  АуториИгор Тодоровић

  Polna ravnopravnost u odborima preduzeća u Republici Srpskoj

  Година2015
  АуториИгор Тодоровић

  Cronyism and Nepotism in Managerial Elites in Eastern Europe: Antecedents and Consequence

  Година2014
  АуториИгор Тодоровић

  Korporativno upravljanje u krizi

  Година2013
  АуториИгор Тодоровић

  Poslovna predviđanja u funkciji efikasnijeg korišćenja resursa Bosne i Hercegovine

  Година2012
  АуториИгор Тодоровић

  Priprema metodoloških uslova za aplikaciju na projekat FP7 Evropske unije za temu “Ekonomska istitucionalizacija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori kao uslov za članstvo u Evropskoj Uniji“

  Година2012
  АуториИгор Тодоровић

  The Influence of Corporate Social Responsibility Disclosure on Investors’ Relationships

  Година2011
  АуториБранка Золак Пољашевић, Игор Тодоровић и Синиша Ракита
  Страна од341
  Страна до350

  Pristup finansiranju. Praktični priručnik za mala i srednja preduzeća

  Година2011
  АуториИгор Тодоровић
  Страна од1
  Страна до59

Књиге

  Metodologija naučnog istraživanja u ekonomiji

  ИздавачEkonomski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN978-99938-46-61-1
  Година2015
  АуториЗдравко Тодоровић и Игор Тодоровић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна241