Навигација

ас. Дејан Малчић ма
виши асистент

Наставник - II-4
Филолошки факултет

Филолошки факултет, канцеларија 3

051/340-134
локал134
Ужа научна/умјетничка областСпецифични језици – италијански језик
Датум избора у звање 24. април 2014.

Предмети

Филолошки факултет

09ИГИЈСИЈ309ИГИЈСИЈ3 - Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 3
13ИСИЈ313ИСИЈ3 - Савремени италијански језик 3
13ИМНИЈ313ИМНИЈ3 - Методика наставе италијанског језика 3
12СИЈ12СИЈ - Италијански језик
13ИСИЈ413ИСИЈ4 - Савремени италијански језик 4
13ИИТК113ИИТК1 - Италијанска култура 1
09ИМИЈ109ИМИЈ1 - Методика италијанског језика 1
09ИМИЈ209ИМИЈ2 - Методика италијанског језика 2
13ИМНИЈ213ИМНИЈ2 - Методика наставе италијанског језика 2
13ИИТК213ИИТК2 - Италијанска култура 2
13ИМНИЈ113ИМНИЈ1 - Методика наставе италијанског језика 1
09ИГИЈСИЈ409ИГИЈСИЈ4 - Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 4