Навигација

др Дражен Миљић

Секретар факултета/академије/института - II-10
Шумарски факултет
051/460-550

Пројекти

Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске

Савремени трендови сјеменско-расадничарске производње, пошумљавања и газдовања шумским културама захтијевају веће учешће иновација и примјену нових техничких достигнућа. Основни проблем је неусклађеност производње и потребa (потрошње) за сјеменом и садним материјалом и слабљење отпорности шумских култура. Неки важни елементи (циљеви) газдовања плански нису јасно дефинисани и нису засновани на научним и стручним искуствима...

Број пројекта1251406
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Зоран Говедар
Пројектни тимдоц. Бранислав Цвјетковић, ма
проф. др Југослав Брујић
Бранкица Кајкут
доц. др Данијела Петровић
проф. др Нада Шуматић
доц. др Дане Марчета
проф. др Маријана Каповић Соломун
доц. др Владимир Ступар
проф. др Жељка Марјановић-Балабан
проф. др Мира Милић
доц. др Вања Даничић
доц. др Владимир Петковић
проф. др Милан Матаруга
др Дражен Миљић
Драгица Михаљчић
проф. др Зоран Станивуковић
проф. др Зоран Маунага
проф. др Родољуб Ољача
проф. др Љиљана Дошеновић
Ђорђије Милановић
проф. др Војислав Дукић
Зорана Хркић-Илић, ма
доц. др Драган Чомић
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.06.2019.
Завршетак пројекта01.06.2020.
Вриједност пројекта80000.0 БАМ

Израда запреминских и сортиментних таблица за храст китњак у Републици Српској

У веома широком спектру података о шумском фонду које су потребне за израду планова газдовања посебно су значајне информације о структури дрвне масе у састојинама односно газдинским класама. Посебно су значајни подаци о запреминској и квалитативној структури дрвне масе састојина односно газдинских класа. Метод за утврђивање запреминске и квалитативне структуре је метод запреминских и сортиментих таблица, полазећи од таксационих елемената утврђених премјером шума...

Број пројекта8301413
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Војислав Дукић
Пројектни тимдр Милорад Даниловић
проф. др Зоран Маунага
доц. др Данијела Петровић
Јелена Чучковић, ма
Драгица Михаљчић
др Дражен Миљић
доц. др Владимир Петковић
доц. др Дане Марчета
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.02.2017.
Завршетак пројекта31.12.2018.
Вриједност пројекта140000.0 БАМ