Навигација

Др Биљана Мирковић
виши асистент

Сарадник - II-5
Филозофски факултет
Ужа научна/умјетничка областСоцијална и организацијска психологија
Датум избора у звање 17. јул 2012.

Предмети

Филозофски факултет

ПС2-ПОР21ОПС2-ПОР21О - Психологија у организацији
ПС1-ОПР31ОПС1-ОПР31О - Основе психологије рада
УПР-07УПР-07 - Увод у психологију рада
ПС2-ГП11ОПС2-ГП11О - Групни процеси
ПС1-УСП12ОПС1-УСП12О - Увод у социјалну психологију
ПС1-ПМ3ИПС1-ПМ3И - Психологија у маркетингу
ПСП-07ПСП-07 - Практикум из социјалне психологије 1
ПС1-ПС3ИПС1-ПС3И - Психологија спорта
ПС1-ПСП3ИПС1-ПСП3И - Практикум из социјалне психологије
ПС1-ПСПА3ИПС1-ПСПА3И - Практикум из социјалне патологије: социјално-психолошки аспект
ПС1-ОПГ22ОПС1-ОПГ22О - Основе психологије група

Факултет физичког васпитања и спорта

1НПС1НПС - Психологија спорта

Библиографија

Радови у часописима

  Личност и компулзивно куповање

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2016
  АуториБиљана Мирковић и Срђан Душанић
  Волумен24
  Страна од155
  Страна до169

  Karakteristike ličnosti zaposlenih i zadovoljstvo poslom

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2015
  АуториБиљана Мирковић и Ђорђе чекрлија
  Волумен22
  Страна од213
  Страна до220

  Personalne karakteristike nezaposlenih osoba

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2014
  АуториБиљана Мирковић
  Број20
  Страна од101
  Страна до122

  Psihometrijska provjera i validacija skale organizacijske pravde na srpskom uzorku

  ЧасописPrimenjena psihologija
  Година2014
  АуториБиљана Мирковић
  Волумен7
  Број4
  Страна од599
  Страна до619

  Active job search: The influence of socio-demographic characteristics

  ЧасописSociološki pregled
  Година2011
  АуториБиљана Мирковић и Svetlana Čizmić
  Волумен45
  Број4
  Страна од505
  Страна до530

Радови са скупова

  Етноцентризам у загрљају различитих модела религиозних оријентација

  Научни скуп Научно - стручни скуп са међународним учешћем ''3. отворени дани психологије Бања Лука 2016'', 15.–17. септембар 2016.
  ПубликацијаКњига сажетака ''3. отворени дани психологије Бања Лука 2016'' (Научно - стручни скуп са међународним учешћем, 15.–17. септембар, Бања Лука)
  Година2016
  АуториСрђан Душанић, Владимир Турјачанин, Биљана Мирковић и Дејан Кантар
  Страна од31
  Страна до31

  Димензије петофакторског модела личности и одговорно организационо понашање запослених

  Научни скупНаучно - стручни скуп са међународним учешћем ''3. отворени дани психологије Бања Лука 2016'', 15.–17. септембар 2016.
  ПубликацијаКњига сажетака ''3. отворени дани психологије Бања Лука 2016'' (Научно - стручни скуп са међународним учешћем, 15.–17. септембар Бања Лука)
  Година2016
  АуториБиљана Мирковић и Светлана Чизмић
  Страна од42
  Страна до42

  Context Dependent Differences in Self-concept Primary Domains.

  Научни скупNaučni skup ''Treći sarajevski dani psihologije'', 25-26. april 2014
  ПубликацијаЗборник радова ''Трећи сарајевски дани психологије'' (Научни скуп Трећи Сарајевски дани психологије, Сарајево, 25-26. април 2014.)
  Година2016
  АуториĐorđe Čekrlija, Silvia Macher и Биљана Мирковић
  Страна од67
  Страна до78

  Međuodnos porodične okupljenosti i fiksacija libida i njihov značaj u formiranju (anti)intraceptivne orijentacije

  Научни скупV Međunarodni naučni skup „Vrednosti i identitet“ (13. i 14. novembar 2015.)
  ПубликацијаЗборник радова „Вредности и идентитет“ (V Међународни научни скуп „Вредности и идентитет“, Нови Сад, 13. и 14. новембар 2015.)
  Година2016
  АуториЂорђе Чекрлија, дијана Ђурић и Биљана Мирковић
  Страна од21
  Страна до39

  Šest stavki za šest primarnih domena; kratka skala multidimenzionalnog hijerarhijskog modela samopoimanja

  Научни скупIV Kongres psihologa BiH sa međunarodnim učešćem, 26-28. februar 2015.
  ПубликацијаЗборник радова „IV конгрес психолога БиХ са међународним учешћем'' (Брчко, 26-28. фебруар 2015.)
  Година2016
  АуториĐorđe Čekrlija, Биљана Мирковић и Dijana Đurić
  Страна од167
  Страна до186

  Personal characteristics, visual merchandising and impulsive buying

  Научни скупInternational Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2016 (Niš, September 30th & October 1th 2016)
  ПубликацијаAbstract book 12th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2016 (Niš, September 30th & October 1th 2016)
  Година2016
  АуториБиљана Мирковић и Ђорђе чекрлија
  Страна од34
  Страна до34

  Samopoimanje, strategije suočavanja i sociodemografska obilježja kao prediktori reintegracije i zadovoljstva životom lica sa amputacijom

  Научни скупOsnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici, 6. znanstveno - stručni skup
  ПубликацијаSažeci priopćenja „Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici“ (6. znanstveno - stručni skup, Osijek, 25. – 27. veljače 2016.)
  Година2016
  Ауториђорђе чекрлија, дијана ђурић, Биљана Мирковић и јелена марјановић
  Страна од95
  Страна до95

  Inferiority and superiority complex, libido ficsations and self-concept relations

  Научни скуп„11th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2015“ (Niš, September 25th - 26th 2015)
  ПубликацијаAbstract book „11th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2015“ (Niš, September 25th - 26th 2015)
  Година2015
  АуториĐorđe Čekrlija, Dijana Đurić и Биљана Мирковић
  Страна од53
  Страна до53

  Preliminary psychometric properties of Autoconcept Forma 5 in Bosnian language

  Научни скуп“22. Dani Ramira i Zorana Bujasa“, 16.-18. travnja 2015.
  ПубликацијаСажеци приопћења “22. ДАНИ РАМИРА И ЗОРАНА БУЈАСА“ (Загреб, 16.-18. травња 2015.)
  Година2015
  АуториĐorđe Čekrlija, Dijana Đurić и Биљана Мирковић
  Страна од127
  Страна до127

  Saglasnost mjera samopoimanja sa upitnika različitih po teorijskom modelu, broju dimenzija i procjenjivanom aspektu sampoimanja aspektu

  Научни скупXXI naučni skup "Empirijska istraživanja u psihologiji“, 27-29. mart 2015.
  ПубликацијаКњига резимеа „XXI научни скуп Емпиријска истраживања у психологији“ (Београд, 27-29. март 2015.)
  Година2015
  АуториĐorđe Čekrlija, Биљана Мирковић, Dijana Đurić и Jelena Barać
  Страна од159
  Страна до159

  Validacija upitnika K-10 kao kratke mjere autoritarne submisivnosti

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети, „Stanje i preskpektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama“(Бања Лука, 13-14. новембар 2015.)
  ПубликацијаЗборник радова „Stanje i preskpektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama“ (Naučni skup Banjalučki novembarski susreti, Banja Luka, 13-14. novembar 2015.)
  Година2015
  Ауториђорђе чекрлија, дијана ђурић, Биљана Мирковић и јелена марјановић
  Страна од567
  Страна до586

  Anomija bosanskohercegovačkog društva: socijalni ili psihološki fenomen?

  Научни скупНаучно-стручни скуп Сарајевски дани психологије ''Treći sarajevski dani psihologije'', 25-26. april 2014
  ПубликацијаЗборник сажетака ''Трећи сарајевски дани психологије'' (Научно-стручни скуп Сарајевски дани психологије, 25-26. април 2014.)
  Година2014
  АуториSanja Radetić Lovrić и Биљана Мирковић
  Страна од56
  Страна до56

  Odnos Velikih pet, zadovoljstva životom i načina provođenja slobodnog vremena

  Научни скупНаучно - стручни скуп са међународним учешћем „Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2014’’, 06.–07. juni 2014.
  ПубликацијаКњига резимеа „Отворени дани психологије Бања Лука 2014’’ (Научно - стручни скуп са међународним учешћем, 06.–07. јуни 2014.)
  Година2014
  АуториIgor Jokić, Биљана Мирковић и Sanja Radetić Lovrić
  Страна од31
  Страна до31

  Self-koncept i zadovoljstvo životom: uticaj bavljenja sportom

  Научни скупНаучно - стручни скуп са међународним учешћем "Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2014"
  ПубликацијаЗборник радова „Отворени дани психологије Бања Лука 2014’’ (Научно - стручни скуп са међународним учешћем, 06.–07. јуни 2014.)
  Година2014
  АуториAndrea Strinić, Nataša Šašić и Биљана Мирковић
  Страна од325
  Страна до339

  Preliminarna psihometrijska validacija prevoda Skale anksioznosti od socijalne interakcije

  Научни скупKonferencija dani primenjene psihologije IX, 27-28. septembar 2013
  ПубликацијаТематски зборник радова ''Индивидуалне разлике, образовање и рад“ (Конференција дани примењене психологије IX, Ниш, 27-28. септембар 2013)
  Година2014
  АуториБиљана Мирковић и Sanja Radetić Lovrić
  Страна од23
  Страна до36

  Zadovoljstvo poslom: uticaj organizacijske kulture, organizacijske pravde i demografskih karakteristika

  Научни скупKonferencija dani primenjene psihologije IX, 27-28. septembar 2013
  ПубликацијаТематски зборник радова ''Индивидуалне разлике, образовање и рад“ (Конференција дани примењене психологије IX, Ниш, 27-28. септембар 2013)
  Година2014
  АуториБиљана Мирковић и Светлана Чизмић
  Страна од233
  Страна до249

  Personalni i organizacijski činioci odanosti organizaciji

  Научни скуп"III Kongres psihologa Bosne i Hercegovine с међународним учешћем'' (Мостар, 14.-16. марта 2013.)
  ПубликацијаЗборник радова ''III Конгресa психолога Босне и Херцеговине с међународним учешћем'' (Мостар, 14.-16. марта 2013.)
  Година2013
  АуториБиљана Мирковић и Svetlana Čizmić
  Страна од177
  Страна до194

  Spremnost studenata na aktivno traženje posla: uticaj zaokupljenosti poslom, doživljaja društvene pravde i socio-demografskih karakteristika

  Научни скупНаучно-стручни скуп са међународним учешћем "Psihološka istraživanja učenja i ponašanja", 08.-09. jun 2012
  ПубликацијаЗборник радова са научно-стручног скупа са међународним учешћем ''Психолошка истраживања учења и понашања'' (Бања Лука, 08.-09. јун 2012)
  Година2013
  АуториБиљана Мирковић, Sanja Radetić Lovrić и Dijana Đurić
  Страна од169
  Страна до184

  Odanost organizaciji: uticaj crta ličnosti i zadovoljstva poslom

  Научни скупIV Međunarodni naučni skup ''Multikulturalnost i savremeno društvo'', 1. mart, 2013
  ПубликацијаЗборник радова 2 ''Мултикултуралност и савремено друштво'' (IV Међународни научни скуп ''Мултикултуралност и савремено друштво'', Нови Сад, 1. март 2013.)
  Година2013
  АуториБиљана Мирковић
  Страна од331
  Страна до347

  Suočavanje sa stresom izazvanim nezaposlenošću: uticaj osobina ličnosti i socio-demografskih karakteristika

  Научни скупVII Konferencija "Dani primenjene psihologije", 23-24. septembar 2011
  ПубликацијаТематски зборник радова ''Комуникација и људско искуство'' (XII конференција Дани примењене психологије у Нишу, 23-24. септембар 2011)
  Година2013
  АуториБиљана Мирковић и Svetlana Čizmić
  Страна од377
  Страна до394

  Socio-demografske karakteristike i izvori stresa na radu

  Научни скупНаучно-стручни скуп Сарајевски дани психологије ''Други сарајевски дани психологије'' (Сарајево, 20-21. april 2012)
  ПубликацијаКњига сажетака ''Други сарајевски дани психологије'' (Научно-стручни скуп Сарајевски дани психологије, 20-21. април 2012.)
  Година2012
  АуториБиљана Мирковић, Dijana Đurić и Sanja Radetić Lovrić
  Страна од51
  Страна до51

  Odnos osobina ličnosti, strategija suočavanja sa stresom izazvanim nezaposlenošću i spremnosti na aktivno traženje posla

  Научни скупII kongres psihologa BiH sa međunarodnim učešćem, 24-26. februar 2011
  ПубликацијаZbornik radova ''2. конгрес психолога БиХ са међународним учешћем'' (Бања Лука, 24-26. фебруар 2011)
  Година2012
  АуториБиљана Мирковић и Svetlana Čizmić
  Страна од149
  Страна до163

  The influence of the employed in tourism on the tourism of Bosnia and Herzegovima in time of globalization

  Научни скуп''International Conference on Social and Technological Development'' (Banja Luka, 28.-29. september, 2012)
  ПубликацијаBook of Abstract ''International Conference on Social and Technological Development'' (Banja Luka, 28.-29. september, 2012)
  Година2012
  АуториБиљана Мирковић и Biljana Kozić-Rađenović
  Страна од25
  Страна до25

  Socio-demografske karakteristike i strategije suočavanja sa stresom izazvanim nezaposlenošću

  Научни скупBanjalučki novembarski susreti ''Kultura i obrazovanje – determinante društvenog progresa'', 03-04. decembar 2010
  ПубликацијаZbornik radova ''Култура и образовање – детерминанте друштвеног прогреса'' (Научни скуп Бањалучки новембарски сусрети, Бања Лука, 03-04. децембар 2010).
  Година2011
  АуториБиљана Мирковић и Svetlana Čizmić
  Страна од285
  Страна до299

Остали радови

  Praktikum za predmet Osnove psihologije rada. Interni studijski materijal za predmet Osnove psihologije rada, nerecenzirani studijski priručnik.

  Година2012
  АуториБиљана Мирковић
  Страна од1
  Страна до50

Књиге

  Organizaciono ponašanje – moć poznavanja organizacionog ponašanja

  ИздавачNovi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije
  ISBN978-86-515-0291-3
  Година2008
  АуториMirjana Frančesko и Биљана Мирковић
  Тип књигенаучна књига

  Organizaciono ponašanje – moć poznavanja organizacionog ponašanja

  ИздавачBanja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment
  ISBN978-99955-40-04-3
  Година2008
  АуториMirjana Frančesko и Биљана Мирковић
  Тип књигенаучна књига