Навигација

др Јелена Гучевић

Шумарски факултет

Шумарски факултет, канцеларија 21

051/464-628
локал231

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ОГ07ГЕОГ07ГЕ - Геодезија
ОА07ГУГОА07ГУГ - Геодезија у градитељству

Шумарски факултет

ОШ13ГЕОДОШ13ГЕОД - Геодезија и картографија
ОШ07ГЕОДОШ07ГЕОД - Геодезија и картографија