Навигација

Др Јелена Гучевић

Шумарски факултет

Шумарски факултет, канцеларија 21

051/464-628
локал231

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

155_2_0_0155_2_0_0 - Основе геодетских наука
ГУГГУГ - Геодезија у градитељству
8_2_2_08_2_2_0 - Геодезија

Шумарски факултет

ОШ13ГЕОДОШ13ГЕОД - Геодезија и картографија
ОШ07ГЕОДОШ07ГЕОД - Геодезија и картографија