Навигација

Др Јелена Гучевић

Природно-математички факултет

Шумарски факултет, канцеларија 21

051/464-628
локал231

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ГЕГЕ - Геодезија
ИГЕОИГЕО - Инжењерска геодезија (к,с)
ГУГГУГ - Геодезија у градитељству
ОГНОГН - Основе геодетских наука

Шумарски факултет

ОШ13ГЕОДОШ13ГЕОД - Геодезија и картографија
ОШ07ГЕОДОШ07ГЕОД - Геодезија и картографија