Навигација

Др Игор Поточник

Шумарски факултет

Шумарски факултет, канцеларија 21

051/464-628
локал231

Предмети

Шумарски факултет

ОШ07СИГУОШ07СИГУ - Сигурност при шумском раду
МШ10ТРАНМШ10ТРАН - Транспорт дрвета
ОШ07КОМУОШ07КОМУ - Шумске комуникације
МШ10ОТВШМШ10ОТВШ - Отварање шума
ОШ13ЕРГООШ13ЕРГО - Ергономија у шумарству
ОШ13КОМУОШ13КОМУ - Шумске комуникације
МШ10ЕРГОМШ10ЕРГО - Ергономија у шумарству
МШ13ОТВШМШ13ОТВШ - Отварање шума