Навигација

др Станко Бејатовић

Правни факултет, канцеларија 4

локал115
051/339-015

Предмети

Правни факултет

ОС07МКПМеђународно кривично право
ОС13МКПМеђународно кривично право

Факултет безбједносних наука

ОБК16КРПКривично право
ОБК09МКПМеђународно кривично право
ОБК10МКПМеђународно кривично право
ОБК16ИСБЕУИнституције и системи безбједности ЕУ
ОБК09КРПКривично право