Навигација

ас. Андреа Поповић
асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет

Филолошки факултет, канцеларија 19

051/340-126
локал126
Датум избора у звање 30. октобар 2014.

Предмети

Филозофски факултет

ПС1-ЊЈ12ИПС1-ЊЈ12И - Њемачки језик 2
СЈЊЈ2112СЈЊЈ2112 - Страни језик 2 - Њемачки језик 2
СЈ1-ЊЈСЈ1-ЊЈ - Страни језик I - Њемачки језик
ЊЈФЗФ2-07ЊЈФЗФ2-07 - Њемачки језик II
СЈ2-16-ЊЈСЈ2-16-ЊЈ - Страни језик II : Њемачки језик
Ф1-ЊЈ11ОФ1-ЊЈ11О - Њемачки језик 1
Ф1-ЊЈ2ИФ1-ЊЈ2И - Њемачки језик 2
СЈ1-16-ЊЈСЈ1-16-ЊЈ - Страни језик I - Њемачки језик
ЊЈФЗФ3ЊЈФЗФ3 - Њемачки језик III
ЊЈФЗФ1-07ЊЈФЗФ1-07 - Њемачки језик I
СЈ2ЊЈСЈ2ЊЈ - Страни језик II : њемачки језик
ЊЈФЗФЊЈФЗФ - Њемачки језик
ПС1-ЊЈ11ИПС1-ЊЈ11И - Њемачки језик 1
СЈЊЈ1111СЈЊЈ1111 - Страни језик 1 - Њемачки језик 1

Филолошки факултет

12ЕЊЈ212ЕЊЈ2 - Њемачки језик 2
09ЕЊЈ109ЕЊЈ1 - Њемачки језик 1
09СЊЈ109СЊЈ1 - Њемачки језик I
09ЕЊЈ209ЕЊЈ2 - Њемачки језик 2
09ЊСЊЈ109ЊСЊЈ1 - Савремени њемачки језик I (годишњи испит)
12СЊЈ12СЊЈ - Њемачки језик
09ФЊЈ109ФЊЈ1 - Њемачки језик I
09ФЊЈ209ФЊЈ2 - Њемачки језик II
12ЕЊЈ112ЕЊЈ1 - Њемачки језик 1
09ФЊЈ409ФЊЈ4 - Њемачки језик IV
12РЊЈ12РЊЈ - Њемачки језик
09СЊЈ209СЊЈ2 - Њемачки језик II
09ФЊЈ309ФЊЈ3 - Њемачки језик III