Навигација

ас. Тијана Поповић ма
асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет

Филолошки факултет, канцеларија 5

051/340-136
локал136
Датум избора у звање 24. април 2014.

Предмети

Филозофски факултет

ПС1-ЕЈ11ИПС1-ЕЈ11И - Енглески језик 1
ПС1-ЕЈ12ИПС1-ЕЈ12И - Енглески језик 2
СЈ1-16-ЕЈСЈ1-16-ЕЈ - Страни језик I - Енглески језик
СЈ1-ЕЈСЈ1-ЕЈ - Страни језик I - Енглески језик
СЈ2-16-ЕЈСЈ2-16-ЕЈ - Страни језик II : Енглески језик

Филолошки факултет

12ЕСЕК12ЕСЕК - Средњовјековна енглеска књижевност
12СЕЈ12СЕЈ - Енглески језик
12ЕЕКР12ЕЕКР - Енглеска књижевност ренесансе
12ЕСЕЈ112ЕСЕЈ1 - Савремени енглески језик 1
12ЕШ12ЕШ - Шекспир
09СЕЈ209СЕЈ2 - Енглески језик II
09ЕЕКР09ЕЕКР - Енглеска књижевност ренесансе
09ЕШ09ЕШ - Шекспир
09ЕСЕК09ЕСЕК - Средњовјековна енглеска књижевност
09СЕЈ109СЕЈ1 - Енглески језик I
09ЕСЕЈ109ЕСЕЈ1 - Савремени енглески језик 1
12ЕАК20в12ЕАК20в - Америчка књижевност до 20. вијека
12ЕАКПП20в12ЕАКПП20в - Америчка књижевност прве половине 20. вијека