Навигација

ас. Наташа Вученовић
асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет
Датум избора у звање 30. октобар 2014.

Предмети

Филозофски факултет

ПС1-ИЈ12ИПС1-ИЈ12И - Италијански језик 2
ПС1-ИЈ11ИПС1-ИЈ11И - Италијански језик 1

Филолошки факултет

13ИМИЈ13ИМИЈ - Морфологија италијанског језика
13ИСИЈ113ИСИЈ1 - Савремени италијански језик 1
09ЊИЈ209ЊИЈ2 - Италијански језик II
12ЕИЈ112ЕИЈ1 - Италијански језик 1
12РИЈ12РИЈ - Италијански језик
13ИСИЈ213ИСИЈ2 - Савремени италијански језик 2
09ИГИЈСИЈ109ИГИЈСИЈ1 - Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 1
09ИГИЈСИЈ209ИГИЈСИЈ2 - Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 2
09ЕИЈ109ЕИЈ1 - Италијански језик 1
09ЊИЈ109ЊИЈ1 - Италијански језик I