Навигација

Др Драгана Шћеповић
доцент

Наставник - II-4
Факултет политичких наука
Ужа научна/умјетничка областПодручја социјалног рада
Датум избора у звање 16. јануар 2014.

Библиографија

Радови у часописима

  Specialized Foster Care as System Approach, Deinstitutionalization of Social Protection in Case of Adults with Developmental Difficulties in the Republic of Srpska - A Case Study

  ЧасописEuropean Journal of Interdisciplinary Studies
  Година2017
  АуториАндреа Ракановић Радоњић, Драгана Шћеповић и Љубо Лепир
  Волумен7
  Број1
  Страна од15
  Страна до22

  Specialized Foster Care As System Approach, Deinstitutionalization Of Social Protection In Case Of Adults With Developmental Difficulties In The Republic Of Srpska – A Case Stady

  ЧасописEuropean Journal of Interdisciplinary Studies
  Година2017
  АуториAndrea Rakanović Radonjić, Драгана Шћеповић и Љубо Лепир
  Волумен7
  Број1
  Страна од15
  Страна до22

  Akcioni pristup socijalne zaštite u radu sa djecom ometenom u razvoju i njihovim roditeljima

  ЧасописBeogradska defektološka škola
  Година2016
  АуториЉубо Лепир и Драгана Шћеповић
  Волумен22
  Број2
  Страна од70
  Страна до71

  Међународна заштита социјалних права

  ЧасописSocijalna misao Beograd
  Година2013
  АуториДрагана Шћеповић
  Број79
  Страна од51
  Страна до64

  Заштита права дјеце чији је развој ометен породичним односима-улога центра за социјални рад

  ЧасописSocijalna misao Beograd
  Година2013
  АуториДрагана Шћеповић
  Број77
  Страна од75
  Страна до92

  Емоционална интелигенција менаџера у социјалном раду

  ЧасописSocijalna misao Beograd
  Година2009
  АуториДрагана Шћеповић
  Број63
  Страна од101
  Страна до122

  Припрема родитеља за виђање дјеце након развода брака

  ЧасописSocijalna misao Beograd
  Година2009
  АуториДрагана Шћеповић
  Број63
  Страна од67
  Страна до84

Радови са скупова

  Specialized Foster Care as System Approach, Deinstitutionalization of Social Protection in Case of Adults with Developmental Difficulties in the Republic of Srpska - A Case Study

  Научни скупInternational Conference on Social Sciences
  ПубликацијаConference Proceedings, Volume 2.
  Година2017
  АуториАндреа Ракановић Радоњић, Драгана Шћеповић и Љубо Лепир
  Страна од296
  Страна до304

  Challenges of Human resource management in the Institutions for care of elderly people

  Научни скупInnovative Ideas in Science
  Година2016
  АуториLJubo Lepir, Dragana Šćepović и Андреа Ракановић Радоњић

  Изазови социјалног рада у хранитељству за одрасла лица са потешкоћама у развоју

  Научни скупInternatioanal Scientific Conference Special Education and Rehabilitation - Early Intervention
  ПубликацијаБеоградска дефектолошка школа, Vol.22, No. 2 (Suppl.1), 2016
  Година2016
  АуториАндреа Ракановић Радоњић и Драгана Шћеповић
  Страна од191
  Страна до192

  Социјални рад у кризним условима - Организацијаи рад јавне установе Центра за социјални рад Бањалука током поплава 2014. године

  Научни скупКараван социјалних радника са међународним учешћем - У походе иновацијама знања
  Година2016
  АуториDragana Šćepović и Андреа Ракановић Радоњић

  Menadžment socijalne zaštite starih

  Научни скупSavremeni izazovi u socijalnom radu – problemi i perspektive“,
  DOIISBN 978-86-87107-52-6
  ПубликацијаSocijalni rad - izazovi i dileme
  Година2016
  АуториЉубо Лепир и Драгана Шћеповић
  Страна од303
  Страна до320

  Старатељство над дјецом без родитељског старања

  Научни скупОкругли сто -Стратегија унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања са планом акције за период 2015-2020.
  Година2015
  АуториДрагана Шћеповић

  Poremećeni porodični odnosi i psihosocijalno funkcionisanje djece

  Научни скупVI Međunarodno naučno-stručna konferencija - Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  ПубликацијаZbornik - Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Година2015
  АуториДрагана Шћеповић

  Poremećeni porodični odnosi i Zanemarivanje i zlostavljanje djece u porodici

  Научни скупNasilje nad djecom- primjena referalnih mehanizama
  Година2012
  АуториДрагана Шћеповић

  Динамика породичних односа као предуслов превенције малољетничког преступништва

  Научни скупОкругли сто - Медијација у систему социјалне заштите - малољетници у кривичном поступку
  Година2012
  АуториДрагана Шћеповић

  Планирање мјера социјалне заштите у локалној заједници

  Научни скупСавјетовање директора центара за социјални рад у Републици Српској
  Година2012
  АуториДрагана Шћеповић

  Interakcijski odnosi u porodici i Nasilje nad djecom u porodici

  Научни скупProgram - Stop nasilju u porodici
  Година2011
  АуториДрагана Шћеповић

  Акциони приступ у раду са дјецом са посебним потребама и њиховим родитељима

  Научни скупКонференција социјалне, породичне и дјечије заштите у Републици Српској
  Година2011
  АуториДрагана Шћеповић

  Izrada i pilotiranje minimalnih standarda za uslugu Rano otkrivanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju

  Научни скупKonferencija - Standardizacija usluga dječije zaštite i njihovo uvođenje i provođenje u praksi u BiH
  ПубликацијаMinimalni standardi - Rano otkrivanje djece i mladih sa smetnjama u razvoju
  Година2010
  АуториДрагана Шћеповић

  Značaj emocionalne inteligencije za uspješnost menadžera u socijalnom radu

  Научни скупDani dječije i socijalne zaštite
  Година2010
  АуториДрагана Шћеповић

  Emocionalna inteligencija menadžera u socijalnom radu

  Научни скупNaučna konferencija - Kvalitet socijalnog rada u Bosni i Hercegovini - uloga i značaj supervizije i menadžmenta
  ПубликацијаKvalitet socijalnog rada u Bosni i Hercegovini
  Година2009
  АуториДрагана Шћеповић

Остали радови

  Uticaj poremećenih porodičnih odnosa na psihosocijalni razvoj i ponašanje djece

  Година2012
  АуториДрагана Шћеповић