Навигација

др Биљана Марић

Филолошки факултет

Филолошки факултет, канцеларија 20

051/340-142
локал142

Предмети

Филолошки факултет

12РМРЈ212РМРЈ2 - Морфологија руског језика 2
12СРЈ212СРЈ2 - Руски језик 2
12РТРРЈ12РТРРЈ - Творба ријечи руског језика
12СРЈ112СРЈ1 - Руски језик 1
09СРЈ09СРЈ - Руски језик
12РСРЈ212РСРЈ2 - Синтакса руског језика 2
12РСРЈ112РСРЈ1 - Синтакса руског језика 1