Навигација

Др Слађан Турковић

Филолошки факултет

Предмети

Филолошки факултет

09ЊОЛИНГ09ЊОЛИНГ - Општа лингвистика
09ЊКАЊСЈР09ЊКАЊСЈР - Контрастивна анализа њемачког и српског језика (реченица)
09ЊМЊЈ09ЊМЊЈ - Морфосинтакса њемачког језика
09ЊКАЊСЈМ09ЊКАЊСЈМ - Контрастивна анализа њемачког и српског језика (морфосинтакса)
09ЊСЊЈ09ЊСЊЈ - Синтакса њемачког језика
09ЊУОЛ09ЊУОЛ - Увод у општу лингвистику