Навигација

др Слађан Турковић

Филолошки факултет

Предмети

Филолошки факултет

09ЊУОЛУвод у општу лингвистику
09ЊОЛИНГОпшта лингвистика
09ЊМЊЈМорфосинтакса њемачког језика
09ЊКАЊСЈМКонтрастивна анализа њемачког и српског језика (морфосинтакса)
09ЊСЊЈСинтакса њемачког језика
09ЊКАЊСЈРКонтрастивна анализа њемачког и српског језика (реченица)