Навигација

Горан Вучић

Академија умјетности

Предмети

Академија умјетности

ДУДТТТВ1Техника и технологија ТВ 1
ДУДТТТВ2Техника и технологија ТВ 2
13ДФТТТТВ1Техника и технологија телевизије 1
13ДФТТТТВ4Техника и технологија телевизије 4
13ДПТТТВ2Техника и технологија телевизије 2
13ДПТТТВ1Техника и технологија телевизије 1
13ДФТТТТВ2Техника и технологија телевизије 2