Навигација

Мр Зора Чоловић Шарић

Пољопривредни факултет

Предмети

Пољопривредни факултет

ОАП07ОПМОАП07ОПМ - Општа и примјењена микробиологија
ОАП07БНАПОАП07БНАП - Безбједност намирница анималног поријекла
ОБП07МБПОБП07МБП - Микробиологија у пољопривреди
ОХК08МПОХК08МП - Микробиологија у пољопривреди