Навигација

Др Биљана Павловић

Филозофски факултет

Предмети

Филозофски факултет

МУ123МУ123 - Музичка умјетност
МК147-15МК147-15 - Методика наставе музичке културе
УМНМКУМНМК - Увод у методику наставе музичке културе
ВМ112ВМ112 - Вокално-инструментална музика
МК147МК147 - Методика наставе музичке културе
ПВММВ136ПВММВ136 - Методика музичког васпитања