Навигација

др Биљана Павловић

Филозофски факултет

Предмети

Филозофски факултет

УМНМКУвод у методику наставе музичке културе
ВМ112Вокално-инструментална музика
МУ123Музичка умјетност
МУ123-10Музичка умјетност
МК147Методика наставе музичке културе
ПВММВ136Методика музичког васпитања
МК147-15Методика наставе музичке културе
ВМ112-07Вокално-инструментална музика
МК147-07Методика наставе музичке културе