Навигација

др Слободан Герић

Академија умјетности

Предмети

Академија умјетности

13МИЧЛОД513МИЧЛОД5 - Читање с листа и оркестарске дионице 5
МГПКОНТР7МГПКОНТР7 - Контрабас 7
МГПКОНТР8МГПКОНТР8 - Контрабас 8
13МИКОНТР613МИКОНТР6 - Контрабас 6
13МИМКОНТ113МИМКОНТ1 - Методика контрабаса 1
13МИМКОНТ213МИМКОНТ2 - Методика контрабаса 2
13МИМКОНТ313МИМКОНТ3 - Методика контрабаса 3
13МИКОНТР213МИКОНТР2 - Контрабас 2
13МИКОНТР113МИКОНТР1 - Контрабас 1
13МИКОНТР713МИКОНТР7 - Контрабас 7
13МИЧЛОД613МИЧЛОД6 - Читање с листа и оркестарске дионице 6
МИМКОНТР3МИМКОНТР3 - Методика контрабаса 3
МИМКОНТР4МИМКОНТР4 - Методика контрабаса 4
13МИЧЛОД413МИЧЛОД4 - Читање с листа и оркестарске дионице 4
13МИЧЛОД113МИЧЛОД1 - Читање с листа и оркестарске дионице 1
13МИЧЛОД313МИЧЛОД3 - Читање с листа и оркестарске дионице 3
13МИКОНТР313МИКОНТР3 - Контрабас 3
13МИКОНТР413МИКОНТР4 - Контрабас 4
13МИКОНТР513МИКОНТР5 - Контрабас 5
13МИЧЛОД213МИЧЛОД2 - Читање с листа и оркестарске дионице 2
МИОД7МИОД7 - Оркестарске дионице 7
МИОД8МИОД8 - Оркестарске дионице 8