Навигација

доц. др Звонимир Бошковић
доцент

Наставник - II-4
Рударски факултет
Ужа научна/умјетничка областЕксплоатација флуида
Датум избора у звање 24. октобар 2013.

Предмети

Рударски факултет

Р1ПИБР1ПИБ - Пројектовање израде бушотине
Р2РЗЛНГР2РЗЛНГ - Разрада лежишта нафте и гаса
Р1ТИБР1ТИБ - Технологија израде бушотине
Р2ТНИГР2ТНИГ - Транспорт нафте и гаса
Р1ГФКТР1ГФКТ - Геофозички каротаж
Р1ГЕОНАФТР1ГЕОНАФТ - Геологија нафте
Р1БУШРФР1БУШРФ - Бушотински радни флуиди
Р2ТТКУХБР2ТТКУХБ - Техника и технологија косо усмјереног и хоризонталног бушења
Р1ЕНИГР1ЕНИГ - Експлоатације нафте и гаса