Навигација

др Горан Ћировић

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ОГ07ТГОГ07ТГ - Технологија грађења
ОА07ОИРОА07ОИР - Организација и извођење радова
ОА07ПИГЕОА07ПИГЕ - Просторна и градитељска економика
ОГК07УПОГК07УП - Управљање пројектима
ОГ07ОГОГ07ОГ - Организација грађења