Навигација

Др Горан Ћировић

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ГРГР - Грађевинска регулатива
УПУП - Управљање пројектима (к, с, х)
ТГ-1ТГ-1 - Технологија грађења
УИ-ИУИ-И - Управљање инвестицијама
ПИГЕПИГЕ - Просторна и градитељска економика
ОИРОИР - Организација и извођење радова
ОГОГ - Организација грађења