Навигација

ас. Соња Војводић
асистент

Сарадник - II-5
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областРепродукција музике
Датум избора у звање 16. јул 2014.

Предмети

Академија умјетности

МИВЛН8МИВЛН8 - Виолина 8
13МИВЛН313МИВЛН3 - Виолина 3
МИВЛН7МИВЛН7 - Виолина 7
13МИМВЛН213МИМВЛН2 - Методика виолине 2
13МИВЛН213МИВЛН2 - Виолина 2
13МИВЛН113МИВЛН1 - Виолина 1
13МИМВЛН113МИМВЛН1 - Методика виолине 1
13МИВЛН613МИВЛН6 - Виолина 6
13МИВЛН513МИВЛН5 - Виолина 5
13МИВЛН413МИВЛН4 - Виолина 4