Навигација

ас. Милисав Марковић
асистент

Сарадник - II-5
Машински факултет
Датум избора у звање 26. март 2015.

Предмети

Машински факултет

07О2М207О2М2 - Материјали 2
07О1М107О1М1 - Материјали 1
07О3МХСТЛ07О3МХСТЛ - Складишна техника и логистика
М1ТТЕХМ1ТТЕХ - Транспортна техника
07О3ЗТО07О3ЗТО - Заваривање и термичка обрада
11О1М111О1М1 - Материјали 1
07О3ОТТ07О3ОТТ - Основи транспортне технике
07О3ИМСТЛ07О3ИМСТЛ - Складишна техника и логистика
16-Б10МТ116-Б10МТ1 - Материјали I
16-Б20МТ216-Б20МТ2 - Материјали II