Навигација

др Глигор Раденковић

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ОГК07ДАКОГК07ДАК - Динамичка анализа конструкција
ОА07СКОА07СК - Статика конструкција
ОГ07СК2ОГ07СК2 - Статика конструкција 2
ОГК07МКЕОГК07МКЕ - Метод коначних елемената
ОГ07СК1ОГ07СК1 - Статика конструкција 1