Навигација

др Радуле Тошовић

Рударски факултет

Предмети

Рударски факултет

Р2РГЕОРудничка геологија
Р2МСИОРМинералне сировине и одрживи развој
Р2ОРПМРПОптика рудних и петрогених минерала и рудне парагенезе
Р2ЕГЕЛМСЕкономска геологија и економика лежишта минералних сировина
Р2ГХЛМСГеохемија лежишта минералних сировина
Р2РЛИМГМРудна лежишта и металогенија са прегледом геологијом и металогеније БиХ
Р1ЛМСЛежишта минералних сировина
Р1ИЛМСИстраживање лежишта минералних сировина
Р2МПЛМСМетоде проспекције лежишта минералних сировина