Навигација

Др Радуле Тошовић

Рударски факултет

Предмети

Рударски факултет

Р2МСИОРР2МСИОР - Минералне сировине и одрживи развој
Р2МПЛМСР2МПЛМС - Методе проспекције лежишта минералних сировина
Р2РЛИМГМР2РЛИМГМ - Рудна лежишта и металогенија са прегледом геологијом и металогеније БиХ
Р2РГЕОР2РГЕО - Рудничка геологија
Р1ИЛМСР1ИЛМС - Истраживање лежишта минералних сировина
Р1ЛМСР1ЛМС - Лежишта минералних сировина
Р2ОРПМРПР2ОРПМРП - Оптика рудних и петрогених минерала и рудне парагенезе
Р2ЕГЕЛМСР2ЕГЕЛМС - Економска геологија и економика лежишта минералних сировина
Р2ГХЛМСР2ГХЛМС - Геохемија лежишта минералних сировина