Навигација

др Јелена Гинић

Филолошки факултет

Предмети

Филолошки факултет

12РФФРЈ12РФФРЈ - Фонетика и фонологија руског језика
12РМНРЈИК112РМНРЈИК1 - Методика наставе руског језика и књижевности 1
12РМРЈ112РМРЈ1 - Морфологија руског језика 1
12РМНРЈИК212РМНРЈИК2 - Методика наставе руског језика и књижевности 2