Навигација

Соња Леро
асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет
Ужа научна/умјетничка областСпецифични језици – српски језик
Датум избора у звање 26. март 2015.

Предмети

Филозофски факултет

ПВКГ123ПВКГ123 - Култура говора

Филолошки факултет

09ЊСЈ309ЊСЈ3 - Српски језик III
09ЊСЈ409ЊСЈ4 - Српски језик IV
ОФЛ16СЈ1ОФЛ16СЈ1 - Српски језик 1
ОФЛ16СЈ2ОФЛ16СЈ2 - Српски језик 2
09СДСЈ109СДСЈ1 - Дијалектологија српског језика I
12РФСЈ12РФСЈ - Фонетика српског језика
09ФСЈ409ФСЈ4 - Српски језик IV
09ИФСЈ09ИФСЈ - Фонетика српског језика
09ЊСЈ109ЊСЈ1 - Српски језик I
09ЊСЈ209ЊСЈ2 - Српски језик II
09ИФСЈА09ИФСЈА - Фонологија српског језика са акцентологијом
09ИОСД09ИОСД - Основи српске дијалектологије
09ФСЈ109ФСЈ1 - Српски језик I
09ФСЈ209ФСЈ2 - Српски језик II
09ФСЈ309ФСЈ3 - Српски језик III
12РФАСЈ12РФАСЈ - Фонологија и акцентологија српског језика
09СДСЈ209СДСЈ2 - Дијалектологија српског језика II