Навигација

Орнела Орландо Радмановић

Виши књижничар - II-24
Електротехнички факултет

Предмети

Факултет физичког васпитања и спорта

1СТиТТ-Ф1СТиТТ-Ф - Техника и тактика фудбала
1СД-Ф1СД-Ф - Дијагностика у фудбалу
1СБ-Ф1СБ-Ф - Биомеханика фудбала
1НСА-Ф1НСА-Ф - Структурална анализа фудбала
1НФУД1НФУД - Фудбал