Навигација

Саша Марковић
виши асистент

Сарадник - II-5
Факултет физичког васпитања и спорта
Ужа научна/умјетничка областКинезиологија у спорту
Датум избора у звање 30. септембар 2015.

Предмети

Факултет физичког васпитања и спорта

1СД-Ф1СД-Ф - Дијагностика у фудбалу
1СТиТТ-Ф1СТиТТ-Ф - Техника и тактика фудбала
1СБ-Ф1СБ-Ф - Биомеханика фудбала
1НСА-Ф1НСА-Ф - Структурална анализа фудбала
1НФУД1НФУД - Фудбал