Навигација

Мартина Кнежевић
наставник страног језика и вјештина

Сарадник - II-5
Филозофски факултет
Ужа научна/умјетничка областСпецифични језици – италијански језик
Датум избора у звање 3. септембар 2015.

Предмети

Филозофски факултет

СЈ2ИЈСЈ2ИЈ - Страни језик II : италијански језик
СЈ2-16-ИЈСЈ2-16-ИЈ - Страни језик II : Италијански језик
СЈ1-16-ИЈСЈ1-16-ИЈ - Страни језик I - Италијански језик
ИЈФЗФ2ИЈФЗФ2 - Италијански језик II