Навигација

Мартина Кнежевић
наставник страног језика и вјештина

Сарадник - II-5
Филозофски факултет
Ужа научна/умјетничка областСпецифични језици – италијански језик
Датум избора у звање 3. септембар 2015.

Предмети

Филозофски факултет

ИЈФЗФИЈФЗФ - Италијански језик
ИЈФЗФ1-07ИЈФЗФ1-07 - Италијански језик I
ИЈФЗФ2-07ИЈФЗФ2-07 - Италијански језик II
СЈ1-ИЈСЈ1-ИЈ - Страни језик I - Италијански језик
СЈ2ИЈСЈ2ИЈ - Страни језик II : италијански језик
СЈ1-16-ИЈСЈ1-16-ИЈ - Страни језик I - Италијански језик
ПС1-ИЈ11ИПС1-ИЈ11И - Италијански језик 1
ПС1-ИЈ12ИПС1-ИЈ12И - Италијански језик 2
ИЈФЗФ2ИЈФЗФ2 - Италијански језик II
ИЈФЗФ3ИЈФЗФ3 - Италијански језик III
СЈИЈ2112СЈИЈ2112 - Страни језик 2 - Италијански језик 2
СЈИЈ1111СЈИЈ1111 - Страни језик 1 - Италијански језик 1
Ф1-ИЈ2ИФ1-ИЈ2И - Италијански језик 2
Ф1-ИЈ11ОФ1-ИЈ11О - Италијански језик 1
СЈ2-16-ИЈСЈ2-16-ИЈ - Страни језик II : Италијански језик