Навигација

др Бранко Божић

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ОГД09ПНГПОГД09ПНГП - Практична настава из геодетског премјера
ОГД07ГП3ОГД07ГП3 - Геодетски премјер 3
ОГД07РИ3ОГД07РИ3 - Рачун изравнања 3
ОГД09РИ2ОГД09РИ2 - Рачун изравнања 2
ОГД07ГМОГД07ГМ - Геодетска метрологија