Навигација

ас. Младен Јанковић
асистент

Сарадник - II-5
Академија умјетности
Ужа научна/умјетничка областУмјетничко-теоријске дисциплине
Датум избора у звање 30. септембар 2015.

Предмети

Академија умјетности

МКДЕМТП4МКДЕМТП4 - Методика теоријских предмета 4
МСПАМД8МСПАМД8 - Анализа музичког дјела 8
13МКЛГАМД113МКЛГАМД1 - Анализа музичког дјела 1
13МКЛГАМД213МКЛГАМД2 - Анализа музичког дјела 2
13МИАМД113МИАМД1 - Анализа музичког дјела 1
13МЕМХХА213МЕМХХА2 - Хармонија са хармонском анализом 2
13МТПХХА613МТПХХА6 - Хармонија са хармонском анализом 6
МКЛГИАМД7МКЛГИАМД7 - Анализа музичког дјела 7
13МКДХХА213МКДХХА2 - Хармонија са хармонском анализом 2
13МКЛГАМД513МКЛГАМД5 - Анализа музичког дјела 5
13МКЛГАМД613МКЛГАМД6 - Анализа музичког дјела 6
13МКДХХА113МКДХХА1 - Хармонија са хармонском анализом 1
13МКДКОН313МКДКОН3 - Контрапункт 3
ММТПХХА5ММТПХХА5 - Хармонија са хармонском анализом 5
13МСПАМД513МСПАМД5 - Анализа музичког дјела 5
МКДЕМТП3МКДЕМТП3 - Методика теоријских предмета 3
МСПАМД7МСПАМД7 - Анализа музичког дјела 7
13МТПМТП213МТПМТП2 - Методика теоријских предмета 2
13МКЛГАМД413МКЛГАМД4 - Анализа музичког дјела 4
МКЛГИАМД8МКЛГИАМД8 - Анализа музичког дјела 8
13МСПАМД113МСПАМД1 - Анализа музичког дјела 1
13МСПАМД613МСПАМД6 - Анализа музичког дјела 6
13МКДХХА313МКДХХА3 - Хармонија са хармонском анализом 3
13МКМТП213МКМТП2 - Методика теоријских предмета 2
13МСПАМД313МСПАМД3 - Анализа музичког дјела 3
13МКМТП113МКМТП1 - Методика теоријских предмета 1
13МСПАМД413МСПАМД4 - Анализа музичког дјела 4
13МКЛГАМД313МКЛГАМД3 - Анализа музичког дјела 3
13МЕМХХА113МЕМХХА1 - Хармонија са хармонском анализом 1
13МЕМХХА313МЕМХХА3 - Хармонија са хармонском анализом 3
13МЕМХХА413МЕМХХА4 - Хармонија са хармонском анализом 4
13МТПХХА413МТПХХА4 - Хармонија са хармонском анализом 4
13МТПХХА513МТПХХА5 - Хармонија са хармонском анализом 5
13МТПМТП113МТПМТП1 - Методика теоријских предмета 1
13МТПХХА113МТПХХА1 - Хармонија са хармонском анализом 1
13МТПХХА213МТПХХА2 - Хармонија са хармонском анализом 2
13МТПХХА313МТПХХА3 - Хармонија са хармонском анализом 3