Навигација

Др Драган Благојевић

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ТГТГ - Теоријска геодезија
ГНССГНСС - Глобални навигациони сателитски системи
СГСГ - Сателитска геодезија
ТСПТСП - Теорија сателитског позиционирања