Навигација

др Драган Благојевић

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

Предмети

Архитeктонско-грађевинско-геодетски факултет

ОГД07СГОГД07СГ - Сателитска геодезија
ОГД09ГРМОГД09ГРМ - Геодетске референтне мреже
ОГД07ТСПОГД07ТСП - Теорија сателитког позиционирања
ОГД07ГНССОГД07ГНСС - Глобални навигацини сателитски системи
ОГД09ГРСОГД09ГРС - Геодетски референтни системи