Навигација

др Душко Вејновић

Факултет физичког васпитања и спорта

Предмети

Факултет физичког васпитања и спорта

1НСОЦ1НСОЦ - Социологија спорта

Шумарски факултет

ОШ13СОЦИОШ13СОЦИ - Социологија
ОШ07СОЦИОШ07СОЦИ - Социологија
МШ11СОЦЕМШ11СОЦЕ - Социјална екологија
ОШ07ПОСЛОШ07ПОСЛ - Пословна култура и комуникација