Навигација

Весна Микић

Академија умјетности

Предмети

Академија умјетности

МУИМ6МУИМ6 - Историја музике 6
13МСПИТМК113МСПИТМК1 - Историја и теорија музичке критике 1
13МИМ113МИМ1 - Историја музике 1
13МИМ613МИМ6 - Историја музике 6
13МИИТМК113МИИТМК1 - Историја и теорија музичке критике 1
13МАМ213МАМ2 - Аспекти музике 20/21. вијека 2
13МАМ113МАМ1 - Аспекти музике 20/21. вијека 1
13МИМ513МИМ5 - Историја музике 5
МКСПИМАМ1МКСПИМАМ1 - Аспекти музике 20/21. вијека 1
13МКДИТМК113МКДИТМК1 - Историја и теорија музичке критике 1
МАМ2МАМ2 - Аспекти музике 20/21. вијека 2
13МИМ213МИМ2 - Историја музике 2
МУИМ5МУИМ5 - Историја музике 5
13МИМ413МИМ4 - Историја музике 4
13МКЛГИТК113МКЛГИТК1 - Историја и теорија музичке критике 1
13мемитмк213мемитмк2 - Историја и теорија музичке критике 2