Навигација

ас. Милан Шипка
асистент

Сарадник - II-5
Пољопривредни факултет
Ужа научна/умјетничка областНаука о земљишту
Датум избора у звање 24. децембар 2015.

Предмети

Пољопривредни факултет

ОБП07ПЕДОБП07ПЕД - Педологија
ОБП07МЗОБП07МЗ - Мелиорације земљишта
ОБП07НАВОБП07НАВ - Наводњавање
ОХК08ПЕДОХК08ПЕД - Педологија
ОАЕ07ЗМОАЕ07ЗМ - Земљиште и мелиорације
ОХК08МУЗОХК08МУЗ - Мелиорације и уређење земљишта