Навигација

Др Борислав Цицовић

Факултет физичког васпитања и спорта

Предмети

Факултет физичког васпитања и спорта

1НБСП21НБСП2 - Борилачки спортови II
1СБОРС1СБОРС - Борилачки спортови
1СПиПТ-БС1СПиПТ-БС - Планирање и програмирање тренинга - борилачки спортови
1СКПСФ-БС1СКПСФ-БС - Кондициона припрема - спортска форма у борилачким спортовима
1СБ-БС1СБ-БС - Биомеханика борилачких спортова
1СТМИС-БС1СТМИС-БС - Теорија и методика изабраног спорта - борилачки спортови
1НБСП11НБСП1 - Борилачки спортови I
1СМуСП-БС1СМуСП-БС - Мјерење у борилачким спортовима
1СТиТТ-БС1СТиТТ-БС - Техника и тактика борилачких спортова