Навигација

ас. Милана Дамјенић
асистент

Сарадник - II-5
Филозофски факултет
Ужа научна/умјетничка областМетодологија у психологији
Датум избора у звање 18. јул 2016.

Предмети

Филозофски факултет

ТМ-ПС21-07ТМ-ПС21-07 - Теорије мјерења (Психометрија 1)
ПС2-МПИ12ОПС2-МПИ12О - Методологија психолошких истраживања: напредне теме
УКУС-07УКУС-07 - Употреба компјутера у статистици
КИКМ-07КИКМ-07 - Квантитативне и квалитативне методе у психолошким истраживањима
ПС2-ИПИ21ОПС2-ИПИ21О - Израда пројекта истраживања
ПС2-АВ11ОПС2-АВ11О - Академске вјештине
ПС1-СП12ОПС1-СП12О - Статистика у психологији 2
ПС1-СП11ОПС1-СП11О - Статистика у психологији 1
ПС1-МПИ11ОПС1-МПИ11О - Методологија психолошких истраживања