Навигација

Милан Дамјенић

Сарадник - II-5
Филозофски факултет

Предмети

Филозофски факултет

ПС1-МПИ11ОПС1-МПИ11О - Методологија психолошких истраживања
ПС1-СП12ОПС1-СП12О - Статистика у психологији 2
ПС2-АВ11ОПС2-АВ11О - Академске вјештине
ПС2-ИПИ21ОПС2-ИПИ21О - Израда пројекта истраживања
ПС2-МПИ12ОПС2-МПИ12О - Методологија психолошких истраживања: напредне теме
ПС1-СП11ОПС1-СП11О - Статистика у психологији 1