Навигација

мр Атила Капитаљ

Академија умјетности

Предмети

Академија умјетности

ЛГДДП2ЛГДДП2 - Дизајн плаката 2
ЛГДПИТЛГДПИТ - Писмо и типографија
ЛУДШМ1ЛУДШМ1 - Дизајн штампаних медија 1
ЛУДШМ2ЛУДШМ2 - Дизајн штампаних медија 2
ЛУДП1ЛУДП1 - Дизајн плаката 1
ЛУДДМЛУДДМ - Дизајн дигиталних медија