Навигација

Мр Атила Капитаљ

Академија умјетности

Предмети

Академија умјетности

ЛГДПИТЛГДПИТ - Писмо и типографија
ЛУДШМ2ЛУДШМ2 - Дизајн штампаних медија 2
ЛГДДП2ЛГДДП2 - Дизајн плаката 2
ЛУДШМ1ЛУДШМ1 - Дизајн штампаних медија 1
ЛУДП1ЛУДП1 - Дизајн плаката 1
ЛУДДМЛУДДМ - Дизајн дигиталних медија