Навигација

Листа Erasmus+ пројеката

Кључна акција 2 - изградња капацитета (Capacity Building) – некадашњи TEMPUS пројекти

Ред. бр.

Назив пројекта

Институција координатор

ОЈ УБЛ

Контакт особа на УБЛ

 

Одобрени пројекти у 2017. години

 

 1.  

Boosting the Telecommunications Engineer Profile to Meet Modern Society and Industry Needs / BENEFIT

Алпе-Адриа Универзитет у Клагенфурту, Аустрија

Електротехнички факултет

Проф. др Зденка Бабић

 1.  

Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan countries (HEPMP)

Универзитет у Београду, Србија

Медицински факултет

Проф. др Дарко Голић

 1.  

Next Destination Balkans: Agritourism Landscapes Development (LANDS)

Висока пољопривредно-прехрамбена школа у Прокупљу, Србија

Пољопривредни факултет

Проф. др Миљан Цветковић

 

Одобрени пројекти у 2016. години

 

 1.  

Knowledge FOr Resilient soCiEty, K-FORCE

Универзитет у Новом Саду, Србија

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Доц. др Гордана Броћета

 1.  

Western Balkan Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures - BESTSDI

Универзитет у Загребу, Хрватска

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Младен Амовић

 1.  

CULTURWB-Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism

Универзитет у Новом Саду, Србија

Економски факултет

Доц. др Стево Пуцар

 1.  

Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan Countries (NatRisk WeB)

Универзитет у Нишу, Србија

Факултет безбједносних наука

Доц. др Дарко Паспаљ

 

Одобрени пројекти у 2015. години

 

 1.  

Strengtening of Internationalisation in BiH higher education (STINT)

КУ Лувен, Белгија

Ректорат

Проф. др Биљана Антуновић

 1.  

Implementation of the study program – Digital Broadcasting and Broadband Technologies (Master studies) [DBBT-MS]

Универзитет у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици, Србија

Електротехнички факултет

Доц. др Игор Крчмар

 1.  

School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina (Trans2Work)

Универзитет Македонија, Грчка

Филозофски факултет

Проф. др Драженко Јоргић

 1.  

Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments - KLABS

Универзитет у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици, Србија

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Доц. др Невена Новаковић