Навигација

Листа Erasmus+ пројеката

Кључна акција 2 - изградња капацитета (Capacity Building) – некадашњи TEMPUS пројекти

Ред. бр.

Назив пројекта

Институција координатор

ОЈ УБЛ

Контакт особа на УБЛ

 

Одобрени пројекти у 2016. години

 

  1.  

Knowledge FOr Resilient soCiEty, K-FORCE

Универзитет у Новом Саду, Србија

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Мр Гордана Броћета

  1.  

Western Balkan Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures - BESTSDI

Универзитет у Загребу, Хрватска

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Младен Амовић

  1.  

CULTURWB-Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism

Универзитет у Новом Саду, Србија

Економски факултет

Доц. др Стево Пуцар

 

Одобрени пројекти у 2015. години

 

  1.  

Strengtening of Internationalisation in BiH higher education (STINT)

КУ Лувен, Белгија

Ректорат

Проф. др Валерија Шаула

  1.  

Implementation of the study program – Digital Broadcasting and Broadband Technologies (Master studies) [DBBT-MS]

Универзитет у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици, Србија

Електротехнички факултет

Проф. др Бранко Докић

  1.  

School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina (Trans2Work)

Универзитет Македонија, Грчка

Филозофски факултет

Проф. др Драженко Јоргић

  1.  

Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments - KLABS

Универзитет у Приштини, са привременим сједиштем у Косовској Митровици, Србија

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Доц. др Невена Новаковић