Чланство у међународним асоцијацијама

Чланство у међународним асоцијацима представља једну од значајних референци о спремности на сарадњу са иностраним партнерима, али доприноси и угледу и препознавању Универзитета на међународном нивоу.

Дана 13. априла 2011. године Универзитет је постао пуноправни индивидуални члан Европске асоцијације универзитета (EUA).
Више информација на:http://www.eua.be

Наш Универзитет је од 18. септембра 2008. године потписник Велике повеље Универзитета (Magna Charta Universitatum), заједно са преко 600 универзитета у свијету.
Више информација на:http://www.magna-charta.org

Члан је Међународне универзитетске мреже академске и истраживачке сарадње, у окриљу Научног парка Универзитета La Sapienza из Рима (Италија).

Члан је Генералне скупштине Интеруниверзитетског центра за научни рад и сарадњу са Источном и Југоисточном Европом (CIRCEOS), са сједиштем на Универзитету у Барију (Италија), која је своје засједање у мају 2010. године одржала у Бањој Луци. Том приликом наши гости су били представници универзитета из Руске Федерације, Пољске, Италије, Албаније, Мађарске и Румуније.
Више информација на: http://www.circeos.uniba.it

UniAdrion је ''Мрежа универзитета'' основана с циљем да створи трајну везу између универзитета и истраживачких центара из Јадранско-јонског региона. Универзитетска мрежа је створена у оквиру Јадранско-јонске иницијативе, на Међународној конференцији под називом ''Култура као мост - интеруниверзитетска сарадња у Јадранско-јонском базену'', која је одржана 15. и 16. децембра 2000. године, у Равени, Италија.
UniAdrion подстиче сарадњу између универзитета и истраживачких центара, углавном кроз реализацију дидактичких иницијатива, као што су обука, мастер студијски програми, истраживачки пројекти.
Њихова дидактичка структура се одликује мешовитим приступом, што значи комбинацију методе лицем у лице (семинари, љетне школе, период предавања ''уживо'') и интернет методе кроз учење на даљину.
Више информација на: www.uniadrion.net

Евро-медитеранска фондација са сједиштем у Словенији једна је од шест приоритетних области Уније за Медитеран. Основана је као међународна мрежа универзитета са 179 чланова из 38 држава. Мисија мреже укључује: побољшање квалитета високог образовања кроз релаизацију студија другог и трећег циклуса и истраживачких програма са посебним акцентом на културној разноврсности.
Више информација на: www.emuni.si